072 - 533 9355

Samenwerking

Optimale zorg door samenwerking

Regionale Netwerken

Geen enkele organisatie in de gezondheids- en welzijnszorg kan er nog onderuit: samenwerking met andere organisaties is wenselijk en in een aantal gevallen noodzakelijk. Doel van de samenwerking is primair kwaliteitsverbetering en kennisuitwisseling. Fysio Heiloo heeft ‘innovatie’ hoog in het vaandel staan.

Om patiënten betere zorg te bieden, kan samenwerking nodig zijn. Een betere afstemming tussen ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten kan een patiënt sneller op de been helpen dan wanneer elk van hen afzonderlijk met een patiënt aan de slag gaat. Dit fenomeen staat bekend als ketenzorg: alle instanties die zich met een patiënt bezighouden stemmen met elkaar af.

Overigens wordt de term keten vaak ten onrechte gebruikt. Vaak zijn zorgverleners namelijk parallel met een patiënt bezig in een netwerk in plaats van achtereenvolgend in een keten. Het voordeel van participatie in een netwerk is dat binnen een netwerk een open en intensieve dialoog gevoerd wordt. Tevens zijn zorgprofessionals binnen een netwerk samen actief om optimale zorg te bieden en te waarborgen. Het zijn essentiële voorwaarden om nieuwe kennis te ontwikkelen en innovatie te creëren.

Goede samenwerking tussen professionals in een keten of netwerk verhoogt de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van cliënten. Daarom is Fysio Heiloo aangesloten bij een aantal netwerken, waardoor de totale zorg voor de cliënt geoptimaliseerd wordt.

We werken nauw samen met ziekenhuizen, klinieken en orthopeden in de regio.

Hierdoor kunnen we, indien nodig, snel overleggen met uw medisch specialist. Soms zijn lichamelijke klachten of blessures zo complex dat u moet worden doorverwezen naar een andere specialist. Door de korte lijnen die Fysio Heiloo heeft, kunnen wij snel doorverwijzen. Dit kan uw herstelproces aanzienlijk verkorten. Want zeg zelf: u wilt uw werk, hobby of sport het liefst zo snel mogelijk weer oppakken!

Fysio Heiloo en het Rugnetwerk

Kwaliteitsnetwerk aspecifieke lage rugklachten

Fysio Heiloo is aangesloten bij het rug-netwerk. Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie. Het voordeel dat uw fysio- of oefentherapeut aangesloten is, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing.

Lees verder

Uitgangspunten van uw behandeling

Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De behandeling bestaat uit:

  • het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kan handelen
  • adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport
  • een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen. Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl

Fysio Heiloo en het Orthopedie Netwerk

Het Orthopedie Netwerk is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de Noordwest Ziekenhuisgroep en een aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Noord Kennemerland, globaal van Heemskerk tot Schagen.

Het netwerk heeft primair als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, de knieprothese en de voorste kruisband reconstructie te optimaliseren.

Lees verder

De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt. Dat betekent goede afspraken, met elkaar overleggen, ‘korte lijnen’ tussen orthopedisch chirurg en fysiotherapeut, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen.  Maar ook met elkaar kijken wat er fout gaat en waar het beter kan. Misschien wel het belangrijkste aspect is u goed te informeren over wat u kunt verwachten.

Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat u als patiënt tevreden bent over het resultaat en over de wijze waarop dit resultaat bereikt is.

Kernpunten van het samenwerkingsverband

Protocolleren fysiotherapeutische zorg in een zorgplan pre- en postoperatief volgens laatste wetenschappelijke inzichten.

Uniforme meetinstrumenten en vragenlijsten.

Uniforme informatie verstrekking aan patiënten.

Intensieve samenwerking specialisten en fysiotherapeuten.

Scholing ter verbetering van de kwaliteit van het netwerk en om deze te waarborgen.

Uitwisseling van ervaring en kennis.

Verzamelen meetgegevens met als doel de kwaliteit van het netwerk te meten en te verbeteren.

www.netwerk-orthopedie.nl

Fysio Heiloo en ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is sinds 2011 een landelijk dekkend netwerk van claudicatiotherapeuten gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie. Om de samenwerking tussen claudicatiotherapeuten, vaatchirurgen en huisartsen te bevorderen bestaan er regionale netwerken.

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Lees verder

Met een landelijke database ontstaat de mogelijkheid tot opzetten van een benchmark om de onderlinge prestaties te vergelijken en kwaliteitsverbetering te bevorderen.

Doel en doelgroep

Patiënten met claudicatio intermittens (in de volksmond ‘etalagebenen’ genoemd) hebben pijn bij het lopen door slagaderverkalking in de benen. Het is een veelvoorkomende aandoening. Naar schatting drie procent van de mensen van 55 jaar of ouder heeft er last van. Naarmate de leeftijd toeneemt, loopt dit getal op naar 1 op de 7 patiënten van 70 jaar of ouder.

Looptherapie – primaire behandeling

De primaire en meest effectieve behandeling voor claudicatio intermittens is looptherapie. In een Cochrane review door Watson et al. (2008) werd na looptherapie een toename in loopafstand gevonden van 50-200% vergeleken met een placebo. Looptherapie heeft ook een gunstig effect op de cardiovasculaire risicofactoren, zoals hypertensie, hypercholesterolemie en diabetes mellitus. Looptherapie is dan ook opgenomen in diverse Nederlandse en internationale richtlijnen. Voor fysiotherapeuten geldt de KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (2014, voorheen KNGF-richtlijn claudicatio intermittens 2003).

Looptherapie is de basis en dient onder de supervisie van een geschoolde fysiotherapeut te gebeuren. In 2006 lieten Bendermacher et al. zien dat gesuperviseerde looptherapie (GLT) ten opzichte van niet-gesuperviseerde looptherapie al na 3 maanden een toename van 150 meter in de maximale loopafstand geeft.

www.claudicationet.nl

Sport, preventie en blessureverzorging

HSV

Lichamelijke klachten, welke dan ook, hebben één ding gemeen: ze komen altijd ongelegen. Of u nu een blessure oploopt door een verkeerde beweging, uw enkel verzwikt tijdens een spannende wedstrijd of u rugpijn krijgt na een val. Veel klachten ontstaan tijdens het sporten; jaarlijks laten ruim anderhalf miljoen Nederlanders zich behandelen voor een sportblessure. Snel handelen van een fysiotherapeut kan uw herstelperiode aanzienlijk verkorten. Daarom zijn een aantal fysiotherapeuten binnen Fysio Heiloo gespecialiseerd in sportrevalidatie.

Fysio Heiloo biedt acute zorg in alle mogelijke situaties, bijvoorbeeld wanneer een klacht ineens opspeelt of wanneer u geblesseerd raakt door een val of verkeerde beweging. Fysio Heiloo heeft de mogelijkheid om daar snel op in te spelen. Ook wanneer u advies wilt over voorkomen van pijn, blessures en andere lichamelijke klachten.

Fysio Heiloo en v.v. HSV hebben reeds geruime tijd een samenwerkingsverband, niet alleen voor de selectieteams, maar zeker ook voor de niet-selectieteams. Daan Liefting is op donderdagavond op het veld van v.v. HSV actief als revalidatietrainer voor geblesseerde spelers van het eerste en tweede elftal. Dit gebeurt in nauw overleg met de sportverzorgers van v.v. HSV en de medisch coördinator.

Naast de sportmedische begeleiding van het eerste en tweede seniorenelftal, biedt Fysio Heiloo alle leden van v.v. HSV de mogelijkheid kosteloos gebruik te maken van het sportspreekuur op woensdag van 17.00-18.00 uur !!

Alle leden van HSV met vragen over sportblessures kunnen, na het maken van een telefonische afspraak, hier terecht. In eerste instantie zal er een diagnosestelling plaatsvinden met aansluitend een advies. Dit is kosteloos. Mocht verdere behandeling wenselijk zijn, dan wordt dat duidelijk aangegeven. Deze behandeling zal wel gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, mits u een aanvullende verzekering afgesloten heeft. Voor kinderen jonger dan 18 jaar worden behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Neem een kijkje op de website van v.v. HSV voor meer informatie: www.vvhsv.nl onder het kopje ‘de club > medische paragraaf’. Hier staat ook een document over de meest voorkomende voetbalblessures.

Naast het geven van sportrevalidatie heeft Fysio Heiloo de mogelijkheid om snel met andere disciplines te overleggen. Fysio Heiloo werkt namelijk nauw samen met ziekenhuizen, klinieken en orthopeden in de regio. Hierdoor kunnen we, indien nodig, snel overleggen met een medisch specialist. Door de korte lijnen die wij hebben kunnen wij u, in overleg met uw huisarts, snel doorverwijzen. Dit kan uw herstelproces aanzienlijk verkorten. Want zeg zelf: u wilt uw sport het liefst zo snel mogelijk weer oppakken!!

Sneller blessurevrij door samenwerking met specialisten.

hsvlogo_groot