072 - 533 9355

Netwerken

Optimale zorg door onze netwerken

Regionale Netwerken

Geen enkele organisatie in de gezondheids- en welzijnszorg kan er nog onderuit: samenwerking met andere organisaties is wenselijk en in een aantal gevallen noodzakelijk. Doel van de samenwerking is primair kwaliteitsverbetering en kennisuitwisseling. Fysio Heiloo heeft zorginnovatie hoog in het vaandel staan.

Om patiënten passende zorg te bieden, is samenwerking nodig. Een betere afstemming tussen ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten, kan een patiënt sneller op de been helpen dan wanneer elk van hen afzonderlijk met een patiënt aan de slag gaat. Dit fenomeen staat bekend als ketenzorg: alle instanties die zich met een patiënt bezighouden stemmen met elkaar af.

Overigens wordt de term keten vaak ten onrechte gebruikt. Vaak zijn zorgverleners namelijk parallel met een patiënt bezig in een netwerk in plaats van achtereenvolgend in een keten. Het voordeel van participatie in een netwerk is dat binnen een netwerk een open en intensieve dialoog gevoerd wordt. Tevens zijn zorgprofessionals binnen een netwerk samen actief om optimale zorg te bieden en te waarborgen. Het zijn essentiële voorwaarden om nieuwe kennis te ontwikkelen en innovatie te creëren.

Goede samenwerking tussen professionals in een keten of netwerk verhoogt de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van cliënten. Daarom is Fysio Heiloo aangesloten bij diverse netwerken, waardoor de totale zorg voor de cliënt geoptimaliseerd kan worden.

We werken nauw samen met ziekenhuizen, klinieken en orthopeden in de regio.

Hierdoor kunnen we, indien nodig, snel overleggen met uw medisch specialist. Soms zijn lichamelijke klachten of blessures zo complex dat u moet worden doorverwezen naar een andere specialist. Door de korte lijnen die Fysio Heiloo heeft, kunnen wij snel doorverwijzen. Dit kan het herstelproces aanzienlijk verkorten. We willen toch allemaal werk, hobby of sport het liefst zo snel mogelijk weer oppakken?

Fysio Heiloo en Beweegzorg Noordwest

Samenwerking leidt tot de best georganiseerde beweegzorg in Noord-Holland Noordwest.

Beweegzorg is mooi en dankbaar werk. Wij helpen mensen mobiliseren. Dat doen we niet alleen, maar samen met huisartsen, orthopeden, verpleegkundigen en andere medisch specialisten in de regio. In de noordwestelijke regio van Noord-Holland is de wens ontstaan beweegzorg te organiseren, zodat er één aanspreekpunt voor de ziekenhuizen en huisartsenorganisaties in de regio is. Beweegzorg Noordwest doet dit door herkenbare en uniforme zorgpaden en netwerken op te zetten. Samen verlenen wij passende zorg op de juiste plek.

Fysio Heiloo is aangesloten bij Beweegzorg Noordwest en maakt deel uit van onderstaande regionale netwerken.

Fysio Heiloo en Netwerk Artrose

Het Netwerk Artrose is een samenwerkingsverband tussen een aantal fysiotherapiepraktijken, huisartsen en orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep uit de regio Alkmaar en Den Helder. Dit om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren. Deze fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen werkten al samen binnen Netwerk Orthopedie.

Wat bieden wij u?

Het Netwerk Artrose biedt u een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen die sámen de meest optimale behandeling van uw artrose nastreven. Daarbij bieden wij u heldere informatie over de diagnose artrose en een duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Lees verder

Voldoende bewegen en thuis oefenen zijn een cruciaal onderdeel van de behandeling van artrose. De oefeningen zijn opgesteld en voor u geselecteerd in overleg met READE, hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Met deze oefeningen zijn goede resultaten behaald – minder pijn en verbetering van dagelijkse beweging – door patiënten met een milde maar ook ernstige vorm van artrose.

Stepped care

Binnen Netwerk Artrose werken wij volgens het stepped care-model. Stepped care is een systematische en stapsgewijze aanpak van artrose.

Afhankelijk van uw klachten en mate van artrose wordt bepaald in welke stap u begint. Vaak is dit Stap 1 waarbij u voorlichting krijgt van uw fysiotherapeut en thuis (ondersteund door de Netwerk Artrose app) gaat oefenen met bewegen.

Uw gezondheid, onze zorg

Wij vinden het belangrijk om de behandeling van artrose op deze manier aan te pakken. In veel gevallen nemen de klachten na het doorlopen van Stap 1 namelijk al voldoende af waardoor u geen operatieve behandeling nodig heeft.
https://www.netwerk-artrose.nl/

Fysio Heiloo en Netwerk Sport

Netwerk Sport is een samenwerkingsverband van orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep, sportartsen en fysiotherapeuten om de behandeling en begeleiding van sporters met blessures te optimaliseren. Het Netwerk Sport draagt ook bij aan de ontwikkeling van de fysiotherapeut als specialist op het gebied van sport.

Fysio Heiloo zoekt vakinhoudelijke afstemming en treedt in contact met andere professionals in de sportzorg, zoals met sportartsen, orthopedisch chirurgen en huisartsen. Zo krijgt u als patiënt de meest optimale behandeling en begeleiding bij sportblessures. Daarbij krijgt u van de fysiotherapeuten van Fysio Heiloo heldere informatie over behandeling en werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Lees verder

Fysio Heiloo en samenwerkingspartners maken inzichtelijk waar de zorg aan patiënten met een orthopedische aandoening c.q. sportblessure aan moet voldoen, welke kwaliteitscriteria gehanteerd moeten worden en op welke wijze partijen denken de zorg verder te kunnen optimaliseren en ontwikkelen.

www.netwerksport.bnw.nl

Fysio Heiloo en Netwerk Rug

Kwaliteitsnetwerk aspecifieke lage rugklachten

Fysio Heiloo is aangesloten bij Netwerk Rug. Netwerk Rug is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie. Het voordeel dat uw fysio- of oefentherapeut aangesloten is, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in up-to-date behandelprotocollen en zorgproducten. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing.

Lees verder

Uitgangspunten van uw behandeling

Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De behandeling bestaat uit:

 • het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kan handelen
 • adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport
 • een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen. Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl

Fysio Heiloo en Netwerk Schouder

Fysio Heiloo is aangesloten bij het Schoudernetwerk Noord Holland Noord (SNNHN) regio Alkmaar. Fysio Heiloo Bart Moleman maakt deel uit van Schouder Werkgroep Alkmaar. De praktijken die tot het Schoudernetwerk behoren voldoen aan specifieke criteria, waardoor de fysiotherapeutische zorg geoptimaliseerd wordt voor patiënten met schouder- en nekklachten.

Waarom een schoudernetwerk?

Kennis en kunde binnen de fysiotherapie neemt toe. Van oorsprong was de fysiotherapeut een generalist van het houdings- en bewegingsapparaat.

Lees verder

Echter de hoeveelheid kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed uit te voeren nemen zodanig toe dat het welhaast ondoenlijk is dit voor alle aandoeningen bij te houden. Om die reden is er een ontwikkeling gaande waarbij fysiotherapeuten zich steeds meer gaan specialiseren.

Schoudernetwerk Noord-Holland-Noord draagt bij aan het ontwikkelen van de fysiotherapeut als schouderspecialist. Ze stimuleert het verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen en ze versterkt de positionering van fysiotherapie in de ketenzorg. In het Schoudernetwerk zoeken fysiotherapeuten vakinhoudelijk afstemming met elkaar en treden in contact met andere professionals in de ‘schouder’ zorg, zoals orthopedisch chirurgen en huisartsen.

Fysio Heiloo werkt nauw samen met huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en klinieken in de regio.

Voor meer informatie over het schoudernetwerk https://www.snnhn.nl

Fysio Heiloo en Netwerk Voet Enkel

Fysio Heiloo en Netwerk Voet Enkel

Netwerk Voet Enkel is een samenwerkingsverband van orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep, sportartsen en fysiotherapeuten om de behandeling en begeleiding van voet enkel aandoeningen en of blessures te optimaliseren. Het Netwerk Voet Enkel draagt ook bij aan de ontwikkeling van de fysiotherapeut als specialist op het gebied van voet enkel.

Lees verder
Lees verder

Fysio Heiloo zoekt vakinhoudelijke afstemming en treedt in contact met andere professionals in de voetzorg, zoals met sportartsen, orthopedisch chirurgen, medisch pedicures en huisartsen. Zo krijgt u als patiënt de meest optimale behandeling en begeleiding bij voet enkel aandoeningen en of blessures. Daarbij krijgt u van de fysiotherapeuten van Fysio Heiloo heldere informatie over behandeling en werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Fysio Heiloo en Beweegzorg Noordwest maken inzichtelijk waar de zorg aan patiënten met een voet enkel aandoening aan moet voldoen, welke kwaliteitscriteria gehanteerd moeten worden en op welke wijze partijen denken de zorg verder te kunnen optimaliseren en ontwikkelen.

Fysio Heiloo werkt ook samen op locatie Slimpad met Medisch Pedicures Zeestraten & De Rooij. Meer informatie? Kijk op onze pagina samenwerken naar Medisch Pedicures of klik op de link:

link naar de pagina samenwerken – medisch pedicures

Fysio Heiloo en Netwerk Hand Pols

Fysio Heiloo en Netwerk Hand Pols

Netwerk Hand Pols is een samenwerkingsverband van orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep, sportartsen en fysiotherapeuten om de behandeling en begeleiding van hand en pols aandoeningen en of blessures te optimaliseren. Het Netwerk Hand Pols draagt ook bij aan de ontwikkeling van de fysiotherapeut als specialist op het gebied van hand en pols.

Lees verder

Fysio Heiloo zoekt vakinhoudelijke afstemming en treedt in contact met andere professionals in de hand-pols-zorg, zoals met sportartsen, orthopedisch chirurgen, handtherapeuten en huisartsen. Zo krijgt u als patiënt de meest optimale behandeling en begeleiding bij hand pols aandoeningen en/of blessures. Daarbij krijgt u van de fysiotherapeuten van Fysio Heiloo heldere informatie over behandeling en werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Fysio Heiloo en Beweegzorg Noordwest maken inzichtelijk waar de zorg aan patiënten met een hand pols aandoening aan moet voldoen, welke kwaliteitscriteria gehanteerd moeten worden en op welke wijze partijen denken de zorg verder te kunnen optimaliseren en ontwikkelen.

Bij Fysio Heiloo is Annabel Deckers gespecialiseerd handtherapeute. Annabel is gespecialiseerd in hand pols klachten. Wilt u gebruik maken van handtherapie? Maak dan een afspraak met Annabel Deckers. Bel Fysio Heiloo 072-5339355 of vul het contactformulier in op onze website.

Fysio Heiloo en Netwerk Vitaliteit

.

Vitaliteit draait om de energie en de kracht waarmee mensen emotioneel, fysiek en mentaal in het leven staan.

Een vitaal persoon heeft een duidelijke wilskracht, beschikt over energie, lichamelijke kracht en weerbaarheid. Het gaat niet alleen om fysieke- maar ook om geestelijke gezondheid, persoonlijke waarden, overtuigingen, religie, persoonlijkheid en karakter. Energie kenmerkt zich door zich energieker voelen, motivatie voor het stellen van doelen in het leven en moeite doen om deze te behalen. Wilskracht en of veerkracht is het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan.

Netwerk Vitaliteit richt zich op verschillende doelgroepen in verschillende leeftijdscategorieën. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in enerzijds Leefstijl en anderzijds Valpreventie.

Valpreventie

Vallen is met name bij ouderen een toenemend probleem. Ook de vergrijzing speelt een rol in het steeds belangrijker worden van valpreventie. In de meeste gevallen loopt een oudere letsel op aan het been, de arm, het hoofd of de wervelkolom. Bewegingsangst, verminderde conditie en spierkracht, verminderde motoriek en reactiesnelheid kunnen leiden tot een verhoogd risico op vallen.

Lees verder
 • Het blijkt dat vrouwen over het algemeen vaker vallen dan mannen.
 • De kans op vallen neemt toe met de leeftijd.
 • Het heeft te maken met de achteruitgang van spierkracht en conditie. Om die reden is er ook een hoger valrisico bij mensen die onvoldoende bewegen.
 • Mensen die een periode ziek of minder mobiel zijn geweest hebben daarom meer kans om te vallen.
 • Dat geldt ook voor mensen met botontkalking (osteoporose).

Om de kans op vallen te verkleinen kunnen wij denken aan: beweegprogramma’s gericht op mobiliteit, spierkracht en balans; aanpassingen in huis/woonomgeving; medicatiebewaking; verbeteren van het gezichtsvermogen; vitamine D-suppletie.

Fysiotherapeuten kunnen u helpen het risico op vallen te verminderen. Diverse tips en adviezen kunnen u goed helpen. Indien nodig begeleiden wij u bij het versterken van de spieren en het verbeteren van uw balans.

 • Wij kennen de vitale 60+’ers;

Bij deze 60+’ers willen wij de gezonde leefstijl bevorderen om de vitaliteit op te bouwen en deze onder controle te houden.

 • Wij kennen de ouderen die valgevaarlijk zijn maar nog niet zijn gevallen;

Bij deze ouderen werken wij aan het verhogen van de vitaliteit, balans en het inzicht daarin.

 • Wij kennen de ouderen die al gevallen zijn mét of zonder letsel:

Voor de fysiotherapeut is het belangrijk de oorzaak van het val-incident te achterhalen en gericht advies te geven, waarbij verder gewerkt wordt aan het verhogen van de vitaliteit, balans en het inzicht daarin. Fysio Heiloo is aangesloten bij Netwerk Valpreventie.

Leefstijl

Leefstijl is van essentieel belang en bevat elementen als lichaamsbeweging, sporten, voeding en lichaamsgewicht, stress en ontspanning, roken/alcohol, herstel en nachtrust. Deze elementen en de manier van leven bepalen grotendeels hoe vitaal iemand zich voelt.

Verandering in leven kan een grote opgave in iemands leven zijn. Misschien is het zelfs een van de grootste uitdagingen in het leven van een mens.

Lees verder

Wat is een leefstijlcoach?

Een leefstijlcoach is een persoonlijke coach die u helpt om gezonder te leven en hiermee kwaliteit van leven te bieden.  U zit lekkerder in uw vel en kan meer uit uw leven halen. Dat geldt voor werk maar ook voor vrije tijd. Misschien heeft u al eens of meerder malen geprobeerd om meer te gaan bewegen of gezonder te gaan eten en lukte het steeds maar even of helemaal niet. Een leefstijlcoach begeleid u naar een blijvend resultaat, wat u zelf kan voortzetten.

Waarom een leefstijlcoach?

Een gezonde leefstijl kunnen ontwikkelen heeft alles te maken uw eigen gedrag. U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste invulling. Een gezonde leefstijl is aan te leren, ook op oudere leeftijd, als u weet wat gezond gedrag inhoudt.

Een leefstijlcoach bezit de kennis en vaardigheden om een gezonde leefstijl aan te leren en kan u het inzicht laten vergroten. Ook kan een leefstijlcoach helpen om samen naar gezonde doelen toe te werken.

Fysio Heiloo werkt samen met Diëtistenpraktijk Alimentum. Diëtistenpraktijk Alimentum verzorgt leefstijl coaching en kan u begeleiden om uw gezonde doelen te behalen. Heeft u interesse of wilt u meer weten? Kijk dan op onze pagina ‘samenwerking’ naar  Diëtistenpraktijk Alimentum of klik op de onderstaande link.

Hier de link naar pagina Fysio Heiloo- Samenwerken – Diëtistenpraktijk Alimentum

 

Fysio Heiloo en Chronisch ZorgNet

Fysio Heiloo is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet. Chronisch ZorgNet is hét landelijke netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met chronische aandoeningen, zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV, etalagebenen), COPD, astma en hartaandoeningen.

Chronisch ZorgNet werkt continu aan het verbeteren van de zorg voor de patiënten met chronische aandoeningen, zo dicht mogelijk bij huis in sterke netwerken met andere zorgverleners en in nauwe samenwerking met andere disciplines en patiëntverenigingen.

De Chronisch ZorgNet therapeut is specialist op het gebied van de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen oftewel NCD’s, zoals perifeer arterieel vaatlijden (ofwel etalagebenen), longaandoeningen en hartrevalidatie. De therapeut herkent de overlap in de behandeling van deze aandoeningen met betrekking tot bewegen en leefstijlbegeleiding. Verder is de therapeut breed georiënteerd en heeft kennis van andere beperkingen die het bewegen en/of de kwaliteit van het leven kunnen belemmeren, zoals gerelateerde comorbiditeiten. De therapeut beziet de problematiek van NCD’s, vanuit de visie van positieve gezondheid. Want gezondheid is meer dan de aanwezigheid van ziekte. Tijdens uw behandeling en begeleiding richt de therapeut zich op de eigen regie en aanpassingsvermogen van de patiënt.

Kwaliteit en transparantie

De aangesloten Chronisch ZorgNet praktijken onderscheiden zich op het gebied van kwaliteit en transparantie. De therapeuten handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met NDC’s, zoals scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding of rookstopcoaching.

Samenwerking

De Chronisch ZorgNet therapeut werkt veel samen met huisartsen en medisch specialisten. Digitale verwijzingen worden vlot verwerkt. De therapeut is actief betrokken in regionale netwerken en is aanwezig bij regionale netwerkbijeenkomsten. Samenwerking en kennisuitwisseling wordt bevorderd.

Sandra Jonckbloedt is Chronisch Netwerk therapeut bij Fysio Heiloo.