072 - 533 9355

Claudicatio Therapie Heiloo

Wat is Claudicatio Intermittens?

Claudicatio Intermittens is een aandoening van de slagaders in de benen en heel soms in de armen, ten gevolge van de afzetting van vet (plaques) in de wand van de slagader en van verharding of ‘verkalking’ van de wand van de slagader. Dit proces noemen we slagaderverkalking.

De term ‘claudicatio’ stamt af van het Latijnse woord voor ‘mank lopen’. Claudicatio treedt op wanneer bij lichamelijke inspanning de toevoer van zuurstofrijk bloed naar de beenspieren ontoereikend is. Hierdoor ontstaan pijnlijke krampen in de spieren van de kuit of het bovenbeen. Claudicatio treedt gewoonlijk niet op in rusttoestand en wordt daarom ook wel intermitterende claudicatio (claudicatio intermittens) genoemd.

De Nederlandse term ‘etalagebenen’ duidt hier ook op. Mensen met deze aandoening moeten tijdens het lopen regelmatig rust houden, zogenaamd om een etalage te bekijken.

Claudicatio komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Eén tot twee procent van de bevolkingsgroep jonger dan 60 jaar heeft er last van, drie tot vier procent van de mensen tussen de 60 en 70 jaar en meer dan vijf procent van de 70plussers.

Symptomen

  • pijn, kramp, vermoeidheid, gevoelloosheid en andere vervelende sensaties zoals een zwaar, klemmend gevoel in de benen, optredend bij inspanning en verminderend als men even stilstaat. Hoe zwaarder de inspanning hoe heviger de pijn.
  • huidtemperatuur van een voet is duidelijk lager dan van de andere voet.
  • vaak verdikte teennagels (vaak met schimmelinfectie) en vertraagde nagelgroei.

Oorzaken

Als gevolg van slagaderverkalking (arteriosclerose) in de vaatwand kan er een vernauwing ontstaan in een slagader. Door de vernauwing kan er minder bloed door het vat stromen dan er bij inspanning nodig is. Dit brengt de zuurstofvoorziening naar de benen in gevaar. In de spieren vindt een stofwisselingsproces plaats waarbij zuurstof gebruikt wordt. De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) kan de bloedtoevoer en daarmee het aanbod van zuurstof aan de beenspieren wel 5 keer zo groot worden.

Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan zuurstoftekort. Men noemt dit proces ischemie.

Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren tijdens dit proces verzurende afvalstoffen, die een krampende pijn in de spieren veroorzaken. De patiënt kan deze pijn ervaren in de kuit, dijbeen of bil. De plaats waar de patiënt de pijn voelt, zegt iets over de plaats waar de slagader is vernauwd.

Behandeling in 5 stappen

  1. stoppen met roken

Indien u rookt : roken is de belangrijkste oorzaak van slagaderverkalking of atherosclerose. Atherosclerose is de oorzaak van uw pijn bij het lopen en kan ook elders in uw lichaam voorkomen. Om uw klachten en de kans op overlijden te verminderen, is het stoppen met roken essentieel.

  1. gezonde voeding

Eet u gezond? Gezonde voeding is van belang om uw lichaamsgewicht en het cholesterolgehalte in uw bloed onder controle te houden. Overgewicht moet voorkomen worden. Niet alleen belemmert overgewicht uw beweegactiviteiten, maar ook is het een belangrijke risicofactor voor een te hoge bloeddruk en suikerziekte.

  1. bewegen

Krijgt u voldoende beweging? Aangezien mensen die lijden aan slagaderverkalking vaak een of meer risicofactoren hebben, zoals een te hoge bloeddruk, een te hoog suikergehalte en/of een te hoog cholesterolgehalte, is het belangrijk om voldoende te bewegen. Bewegen is gunstig voor mensen met etalagebenen. Het versterkt de algemene conditie, is goed voor de bloedsomloop en bevordert de stofwisseling. Volgens de Norm Gezond Bewegen moeten volwassenen dagelijks dertig minuten matig intensief bewegen, zoals fietsen of wandelen. Meer bewegen vergt vaak een verandering van uw bestaande leefstijl. Enige zelfdiscipline is dan ook vereist.

  1. medicijnen

Gebruikt u medicatie? Krijgt u als patiënt met etalagebenen nog geen:

Bloedplaatjesremmer? (bloedverdunner, kinderaspirientje)

Statine? (remmer van slagaderverkalking en cholesterolverlager)

Bloeddruk controle en bij te hoge bloeddruk medicijnen?

Vraag uw huisarts of specialist of het nodig is!

  1. de fysiotherapeut

De behandeling van etalagebenen is in eerste instantie looptraining onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. De behandeling is gericht op het vergroten van uw loopafstand. Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand gemiddeld genomen minstens verdubbeld. In de praktijk zien wij zelfs betere resultaten.

Nut van looptherapie

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt uitgevoerd, lijken de resultaten aanzienlijk beter.

Het woord looptherapie geeft al aan dat we iets anders bedoelen dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks traint, bij voorkeur drie keer per dag, en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot het moment dat u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw pijnvrije loopafstand aanzienlijk vergroot worden.

Bij Fysio Heiloo is Sandra Jonckbloedt geregistreerd ‘Claudicatio therapeute’. 

Afspraak maken?