072 - 533 9355

Echografie Heiloo

Fysio Heiloo gebruikt sinds 2010 echografie als ondersteuning bij het diagnosticeren van klachten aan de perifere gewrichten. Perifere gewrichten zijn de schouder, de elleboog, de pols, de heup, de knie en de enkel.  Door middel van echografie is het mogelijk om problemen aan spieren, pezen, gewrichtsbanden en gewrichtskapsel op te sporen teneinde te bepalen of er al dan niet schade is aan het weefsel. Tevens is het mogelijk om ‘vocht’ in het gewricht op te sporen. Het is niet altijd mogelijk een uitspraak te doen over het gewricht zelf of het gewrichtskraakbeen.

Echografie geeft een goed beeld van ‘zacht’ weefsel, de zogenaamde weke delen, van het lichaam. Er zijn geen lange termijn bijwerkingen bekend. Al het tot op heden bekende bewijsmateriaal geeft aan dat echografisch onderzoek veilig is voor de patiënt.

Door echografie bestaat dus de mogelijkheid om zonder pijn en zonder schade te berokkenen aan het weefsel “non-invasief” een goed beeld te krijgen van de opbouw van dieper gelegen weefselstructuren. Tevens is het mogelijk om eventuele schade te constateren.

Middels een “dynamisch” onderzoek kan de echografist van Fysio Heiloo bekijken hoe een spier-pees beweging verloopt. Op deze wijze kunnen mechanische problemen, welke vaak de oorzaak zijn van pijnklachten bij perifere gewrichten objectiveerbaar gemaakt worden. Kalkdepots of peesrupturen bij een schouder en osteofyten (botwoekeringen) bij een enkel zijn enkele voorbeelden.

Uiteraard vraagt het ervaring en kennis van degene die het echo-onderzoek doet. Het is voor het interpreteren van de waargenomen beelden van belang dat de onderzoeker een duidelijke kennis heeft van het normale beeld om het afwijkende beeld te kunnen detecteren.

U kunt zich voorstellen dat voor een echografisch onderzoek eerst een intake moet plaatsvinden om aan de hand van deze gegevens een keuze te maken tot wel of geen echografisch onderzoek. Niet bij alle klachten aan het bewegingsapparaat is het nodig om een echo te maken.

Bart Moleman en Bas van Poppel zijn gespecialiseerd in echografie voor de perifere gewrichten. Fysus Communications  en MSU-echografie.

Afspraak maken?