072 - 533 9355

Manuele Therapie Heiloo

Wat is een manueel therapeut?

Een manueel therapeut is een specialist binnen de fysiotherapie, die zich met name richt op de wervelkolom en de daaraan gerelateerde klachten. Perifere gewrichten behoren echter ook tot zijn domein, waarbij de diagnosestelling een belangrijke plaats inneemt.

Een geregistreerd manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een erkende opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Bart Moleman en Daan Liefting hebben een Master-opleiding gevolgd bij de SOMT (Stichting Opleiding Manuele Therapie) te Amersfoort.

Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan over het lichamelijk functioneren van zowel de wervelkolom als van perifere gewrichten. Tegenwoordig is wetenschappelijk bewijs voor zowel diagnostiek als behandeling een belangrijke pijler binnen de manuele therapie.

Wanneer gaat U naar een manueel therapeut van Fysio Heiloo?

De manueel therapeut is uitermate geschikt voor de diagnosestelling van aandoeningen van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren etc.) in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder.

Diagnostiek

De patiënt komt met een hulpvraag bij de manueel therapeut en middels een screening wordt eerst bekeken of u inderdaad gebaat bent bij manuele therapie . Na de screening wordt de hulpvraag middels een vraaggesprek verder uitgevraagd. Na het vraaggesprek volgt een lichamelijk onderzoek waarbij specifieke manueel-therapeutische diagnostische technieken gebruikt worden. Daarnaast vindt er een analyse van bewegingspatronen plaats met regelmatig gebruik van metingen en vragenlijsten. Deze geven de manueel therapeut nauwkeurige informatie over het bewegingsverloop en eventuele bewegingsfunctiestoornissen van gewrichten.
Op grond van deze gegevens wordt er een manueel therapeutische diagnose geformuleerd De manueel therapeut zal tijdens het eerste consult in overleg met de patiënt besluiten of behandeling zinvol is, dan wel aanvullend medisch onderzoek wenselijk is, of dat er een contra-indicatie voor manuele therapie is. In beide laatste gevallen vindt terugkoppeling naar de verwijzer cq arts plaats.

Behandeling

Doel van de manuele therapie is het beantwoorden van de hulpvraag van de patiënt. Dit gebeurt onder andere door het herstellen of verminderen van de bewegingsfunctiestoornissen die tijdens het lichamelijk onderzoek zijn gevonden, waardoor pijn afneemt en mobiliteit toeneemt. Het uiteindelijke doel is een normale uitvoering van dagelijkse activiteiten en optimale participatie in het dagelijks leven zoals in werk en sport. Tijdens de manueel therapeutische behandeling kan gebruik gemaakt worden van mobilisaties, eventueel aangevuld met manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting van een gewricht. Hierbij kunnen o.a. amplitude, kracht, ritme, duur en positie van het gewricht worden gevarieerd. Een manipulatie is een mobilisatie in een eindstand van een gewricht, uitgevoerd met gedoseerde snelheid in een korte impuls. Het is een voor de patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden, het zogenoemde ‘kraken’, wat tegenwoordig minder vaak gebruikt wordt. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel.

De effecten van manuele therapie zijn voor de patiënt veelal direct merkbaar, namelijk een duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn. Dit schept voorwaarden voor verder optimaal herstel. Goede instructie, begeleiding en het geven van inzicht aan de patiënt in verantwoord bewegingsgedrag is onderdeel van het behandelprogramma. Het behandelprogramma wordt beëindigd zodra voldaan is aan de hulpvraag van de patiënt en de patiënt zelfredzaam is.

Over de beroepsorganisatie en de kwaliteitsbewaking

De opleiding fysiotherapie biedt toegang tot het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Vervolgens biedt de opleiding manuele therapie toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De NVMT is een lid/vereniging van het KNGF en is de erkende beroepsinhoudelijke vereniging voor manueel therapeuten. Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF. De manueel therapeut is zodoende ook opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. In dit register staan ongeveer 2300 manueel therapeuten. De meeste van deze manueel therapeuten zijn tevens lid van de NVMT. Om geregistreerd te kunnen blijven in het Centraal Kwaliteitsregister zijn manueel therapeuten o.a. verplicht tot het volgen van bij- en nascholing. Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op internet (www.fysionet.nl) en (www.nvmt.nl).

Manuele therapie en de wetenschappelijke onderbouwing

De Nederlandse vorm van manuele therapie is in 4 grote effectstudies geëvalueerd (Bergman, Hoeksma, Hoving, Koes). Al deze studies waren van hoge kwaliteit. Daarnaast is er relatief veel ander wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van manuele therapie bij onder andere lage rugklachten (Assendelft), nekklachten (Gross) en hoofdpijn (Bronfort).

Voorlopige conclusie uit deze studies is dat manuele therapie een effectieve behandeling is bij onder andere specifieke hoofdpijnvormen, lage rug- en nekklachten, schouderklachten en osteoartrose.

Enkele voorbeelden van klachten, die verholpen kunnen worden door een manueel therapeut:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen
  • rugklachten hoog in de rug met rib en borstpijn
  • lage rugklachten, eventueel met uitstralende pijn naar de benen
  • bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek
  • BPPV of BPPD (draaiduizeligheid)
  • kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten

Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen, zal blijken tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak. 

Manuele therapie zit voor personen tot 18 jaar in het basispakket van uw zorgverzekering. Boven de 18 jaar is een aanvullende verzekering nodig om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij!

Bart Moleman en Daan Liefting zijn Professional Master Manueel Therapeuten.

invoegen in tekst manuele therapie

Afspraak maken?