072 - 533 9355

Fysiotherapie

Uw lichaam verdient de beste behandeling

Fysiotherapie algemeen

Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten, gewrichten en zenuwen waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt.

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van het menselijke bewegings- en houdingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven pijn ondervinden en belemmerd worden bij het bewegen.

Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie, zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

De behandeling

Een behandeling door de fysiotherapeut van Fysio Heiloo bestaat uit de volgende stappen: Na het vraaggesprek naar de ziektegeschiedenis (de anamnese), zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden op basis waarvan we een fysiotherapeutische werkdiagnose stellen. Op basis hiervan stellen we dan een behandelplan op waaraan we behandeldoelen koppelen. De hulpvraag van de patiënt staat hierin centraal! De moderne oefenzaal waarover Fysio Heiloo beschikt, geeft de mogelijkheid medische trainingstherapie en of revalidatietraining aan te bieden als onderdeel van het behandel – of preventieplan.

Uw fysiotherapeut van Fysio Heiloo adviseert, behandelt en begeleidt u op een professionele wijze, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten, zonder pijnklachten en beperkingen. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken, waarbij u zelf mede verantwoordelijk bent voor uw  eigen genezing.

Uw lichaam verdient de beste behandeling

De Fysiotherapeut wilt een positieve bijdrage leveren aan gezond bewegen, terugdringen van ziekteverzuim en voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient de beste behandeling.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en lichamelijke klachten.

Echografie

Fysio Heiloo gebruikt sinds 2010 echografie als ondersteuning bij het diagnosticeren van klachten aan de perifere gewrichten. Perifere gewrichten zijn de schouder, de elleboog, de pols, de heup, de knie en de enkel.  Door middel van echografie is het mogelijk om problemen aan spieren, pezen, gewrichtsbanden en gewrichtskapsel op te sporen teneinde te bepalen of er al dan niet schade is aan het weefsel. Tevens is het mogelijk om ‘vocht’ in het gewricht op te sporen. Het is niet altijd mogelijk een uitspraak te doen over het gewricht zelf of het gewrichtskraakbeen.

Echografie geeft een goed beeld van ‘zacht’ weefsel, de zogenaamde weke delen, van het lichaam. Er zijn geen lange termijn bijwerkingen bekend. Al het tot op heden bekende bewijsmateriaal geeft aan dat echografisch onderzoek veilig is voor de patiënt.

Lees verder

Door echografie bestaat dus de mogelijkheid om zonder pijn en zonder schade te berokkenen aan het weefsel “non-invasief” een goed beeld te krijgen van de opbouw van dieper gelegen weefselstructuren. Tevens is het mogelijk om eventuele schade te constateren.

Middels een “dynamisch” onderzoek kan de echografist van Fysio Heiloo bekijken hoe een spier-pees beweging verloopt. Op deze wijze kunnen mechanische problemen, welke vaak de oorzaak zijn van pijnklachten bij perifere gewrichten objectiveerbaar gemaakt worden. Kalkdepots of peesrupturen bij een schouder en osteofyten (botwoekeringen) bij een enkel zijn enkele voorbeelden.

Uiteraard vraagt het ervaring en kennis van degene die het echo-onderzoek doet. Het is voor het interpreteren van de waargenomen beelden van belang dat de onderzoeker een duidelijke kennis heeft van het normale beeld om het afwijkende beeld te kunnen detecteren.

U kunt zich voorstellen dat voor een echografisch onderzoek eerst een intake moet plaatsvinden om aan de hand van deze gegevens een keuze te maken tot wel of geen echografisch onderzoek. Niet bij alle klachten aan het bewegingsapparaat is het nodig om een echo te maken.

Bart Moleman en Bas van Poppel zijn gespecialiseerd in echografie voor de perifere gewrichten. Fysus Communications  en MSU-echografie.

Sportrevalidatie

Sportfysiotherapie algemeen

Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de dagelijkse activiteiten te  kunnen verrichten, gaat de sportfysiotherapeut een stap verder. De sportfysiotherapeut krijgt doorgaans te maken met cliënten die bijvoorbeeld niet alleen weer aan het werk willen, maar kan ook bedoeld zijn om juist die structuren of onderdelen te trainen die nog wel goed belastbaar zijn, waardoor de belastbaarheid van het lichaam zal toenemen.

De sportfysiotherapeut werkt bij Fysio Heiloo in een speciaal ingerichte oefenzaal, waarbij zowel aandacht gegeven kan worden aan functionele revalidatie als aan revalidatie op oefentoestellen.

Lees verder

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol op het gebied van preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport als hobby of beroep heeft. De behandeling wordt door de meeste verzekeraars vergoed volgens de dekking van de algemeen fysiotherapeut.

Sportrevalidatie

Letterlijk betekent revalidatie  “het weer valide maken, weer in staat maken werk te verrichten, een functie te vervullen”.

De bedoeling van revalideren is dus om mensen die op dat moment een probleem hebben, opnieuw valide cq. belastbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld na een ongeval zijn,  waarbij de fysiotherapeut de cliënt dusdanig begeleidt dat deze weer kan werken. Dit kan echter ook na een blessure zijn, waar de sporter voldoende begeleid wordt om weer te kunnen sporten. Het kan ook inhouden dat je met een topsporter werkt teneinde hem op topsportniveau te krijgen. Dit alles zijn zaken die passen bij het woord “revalidatie”.

De sportfysiotherapeut heeft extra kennis van (sport)blessures, fases van herstel en therapieën, waardoor een goede opbouw van de therapie gegarandeerd is. Daarnaast werkt hij veel en intensief samen met andere disciplines in de zorg, zoals sportartsen, orthopeden en chirurgen.

Waarom revalidatietraining?
Omdat het belangrijk is om na een blessure het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid te herstellen. Dit doet de sportfysiotherapeut door de revalidatie progressief op te bouwen. Wanneer we niet voldoende progressief opbouwen, riskeren we een recidief (= terugkeer van de klachten). Dit is dus ook een doel van de revalidatietraining, namelijk recidief vermijden. Een ander belangrijk doel  is het compensatoir motorisch gedrag (anders bewegen na een kwetsuur of operatie) dat zou kunnen ontstaan, te herkennen en te corrigeren.

Hoe gaat de revalidatietrainer te werk?
Hij zal na het vraaggesprek en een grondige analyse van de klachten komen tot het opstellen van een trainingsprogramma, waarbij in eerste instantie de vijf grondmotorische eigenschappen  getraind gaan worden.

De grondmotorische eigenschappen Kracht, Uithoudingsvermogen, Lenigheid, Snelheid en Coördinatie zijn de basis voor een juiste revalidatie.

Kracht

Beter gezegd: spierkracht. Spierkracht hebben we nodig om te kunnen bewegen en om een goede houding te kunnen handhaven. In de sport heb je spierkracht bijvoorbeeld nodig om een bal hard weg te kunnen schieten, hoog te kunnen springen of een speer ver weg te kunnen gooien. Voor veel sporters is kracht een belangrijke eigenschap om te trainen. Manuele tests worden nog altijd het meest gebruikt om kracht in een getal uit te drukken, met een gradering van 0 tot 5, waarbij graad 5 normale kracht weergeeft.

Uithoudingsvermogen

Het uithoudingsvermogen is het vermogen om weerstand te bieden tegen lichamelijke en geestelijke vermoeidheid. Door een goed uithoudingsvermogen kunnen we een betere prestatie leveren bijvoorbeeld langer hardlopen. Een ander belangrijk facet bij een goed uithoudingsvermogen is het feit, dat het herstel na een belasting beter en sneller verloopt.

Het uithoudingsvermogen is onder te verdelen in 2 componenten, namelijk het cardiovasculaire systeem (hart en long) en het uithoudingsvermogen van de spier.

Lenigheid

Lenig zijn betekent dat uw lichaam de maximaal mogelijke bewegingen kan benutten. Aan die bewegingen zijn dikwijls grenzen gesteld, bijvoorbeeld door de vorm van een gewricht .Om een beweging te kunnen maken, moet de bewegingsuitslag groot genoeg zijn. Je kunt bedenken dat lenigheid bij turnen en ballet belangrijk is. Ook gewichtheffers hebben lenigheid nodig om diep door de knieën te zakken om een zwaar gewicht op te tillen. Daarnaast is lenigheid belangrijk om blessures te voorkomen. Te korte spieren zijn in het algemeen verantwoordelijk voor een gebrek aan lenigheid. Mensen die uitsluitend krachttraining doen, hebben vaak te korte spieren. De spieren zijn dan wel heel sterk, maar ze blijven stijf en in een gespannen toestand. Naast krachttraining moeten we spieren dus altijd rekken met rekoefeningen

Snelheid

Snelheid is een complex begrip in de sport. Snelheid is het vermogen van het neuromusculaire systeem om motorische acties (cyclisch) of een afzonderlijke motorische actie (a-cyclisch) in een minimale tijd te volbrengen. Snelheid is in veel sporten belangrijk, maar regelmatig lastig te verbeteren, aangezien snelheid met name op basis van genetische aanleg is bepaald. Het makkelijkste voorbeeld dat we kunnen bedenken is voor een sprinter. Maar ook een judoka heeft snelheid nodig, denk hierbij aan een judo worp die snel moet worden ingezet.

Coördinatie

Coördinatie wordt door vele trainers gezien als de belangrijkste eigenschap. Samen met techniek is coördinatie de meest doorslaggevende prestatiebepalende factor binnen de sport. Zonder coördinatie kan je bijvoorbeeld niet goed rennen, of kan je nooit goed een bal slaan. Coördinatie is de afstemming van zenuwen op spieren, maar ook de motorische activiteit in en tussen de spieren zelf speelt een rol. We noemen dit intra- en intermusculaire aansturing.

Intramusculaire aansturing is de afstemming van spiervezels in één spiergroep. Je spant nooit al je spiervezels tegelijk aan. Door te trainen kan je de organisatie van het aanspannen van deze vezels verbeteren.

Intermusculaire aansturing is de afstemming van verschillende spiergroepen in een bepaalde beweegketen. In het bovenbeen moet de afstemming tussen de  m. quadriceps en de hamstrings zo optimaal mogelijk zijn om bijvoorbeeld ‘goed te landen’ na een sprong.

Oefenzaal Fysio Heiloo

In de regel zal de revalidatie bestaan uit een combinatie van een gedegen opbouw met oefentoestellen en een goede functionele training. De sportfysiotherapeut van Fysio Heiloo heeft de beschikking over oefentoestellen van Monitored Rehab Systems en deze voldoen aan alle  kwaliteitseisen.

Zo kan de sportfysiotherapeut bij Fysio Heiloo o.a. gebruik maken van:

 • De Back Extension voor het trainen van uw romp- en rug-musculatuur (= rugspieren)
 • De Funtional Squat en Leg Press voor het trainen van uw rug- en beenmusculatuur.
 • De Cable Column voor het trainen van uw nek-, romp- en armmusculatuur.
 • Twee hometrainers, twee loopbanden en een cross-trainer voor het trainen van uw uithoudingsvermogen.

Niet alleen de kracht van spieren speelt een belangrijke rol bij de revalidatie, maar zeker ook de coördinatie cq. de stabiliteit rondom gewrichten. Om deze twee aspecten binnen de revalidatie te kunnen integreren heeft Fysio Heiloo gekozen voor een systeem, waarbij met behulp van software programma’s het reactievermogen van spieren en gewrichten getraind kan worden !!

Naast bovengenoemde revalidatie-mogelijkheden zijn er ook regelmatig testmomenten nodig om te kijken hoe ver de sporter in zijn revalidatie is.  Aan de hand van de uitslagen kan uw revalidatieprogramma aangepast worden.

Wanneer is de revalidatie afgerond?

We trainen om een bepaalde functie of prestatie te verbeteren. Als de vijf grondmotorische eigenschappen op het juiste niveau zijn, dient de revalidatie verder uitgebouwd te worden naar het sportveld. Op dat moment wordt de functionele training steeds belangrijker. Met trainingsschema’s voorkomt Fysio Heiloo dat U te snel met uw (wedstrijd) sport begint !! Als blijkt dat uw belastbaarheid voldoende is om weer aan sport deel te nemen, dan is de revalidatie afgerond.

International Academy for Sportscience

Bij Fysio Heiloo wordt gewerkt naar de visie en de inzichten van het IAS. De heer B.A.M. van Wingerden is de grondlegger van deze tweejarige opleiding, welke niet alleen in Nederland onderwezen wordt maar o.a. ook in Zwitserland, Duitsland en Amerika.

Bart Moleman is geregistreerd IAS-therapeut.

www.ias-academy.com

www.mrsystems.nl

Het McKenzie concept

Deze methode voor de behandeling van a-specifieke rug- en nekklachten is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland. Ontevreden over de behandelmogelijkheden voor rug- en nekpijn, heeft hij door de jaren heen een unieke behandel methode ontwikkeld.

Lees verder

Het blijkt dat voor 80% van de a-specifieke rug- en nekklachten geen duidelijke oorzaak aan te geven is. Het McKenzie concept gaat daarom niet uit van het zoeken naar de oorzaak, maar is meer geïnteresseerd in het klachtenbeeld van de patiënt. Er wordt daarom gekeken hoe houding en beweging de klachten beïnvloeden en aan de hand daarvan wordt een behandelplan opgesteld.

Patroonherkenning
In de anamnese (het vraaggesprek), is het McKenzie-concept gericht op patroonherkenning. Er wordt uitgegaan van drie syndromen ontwikkelt door McKenzie, waarvan de kenmerken goed beschreven zijn. Een syndroom is een geheel van klachten en verschijnselen. De anamnese is dus gericht op het herkennen van patronen, m.a.w. wat past wel en wat past niet in de kenmerken van de syndromen.

 

Repeated Movements, centralisatiefenomeen

In het bewegingsonderzoek wordt met herhaalde bewegingen gekeken wat de mechanische invloed is op de bestaande verschijnselen. Er wordt gekeken welke bewegingen of houdingen de symptomen verergeren/ provoceren en wat voor bewegingen of houdingen de bestaande klachten juist verminderen/reduceren. Juist de herhaling van de beweging, of lang aanhouden van een positie geeft informatie over het beeld van een patroon. We zijn dus gericht op zoek naar belastende en ontlastende factoren.

Onder invloed van langdurig aangehouden houding en of herhaalde bewegingen kan de pijn in het been zich naar boven richting de rug (=proximaal) verplaatsen of naar beneden richting de voet of arm verplaatsen ( =distaal). De vermindering van de klacht met verplaatsing van de pijn naar boven richting het centrum van de rug wordt het centralisatiefenomeen genoemd. De aanwezigheid en het gedrag van de pijn en de symptomen staan dus bij het onderzoek centraal en bepalen welk syndroom aanwezig is.

De drie syndromen:

 1. Houdingssyndroom
 2. Dysfunctiesyndroom
 3. Derangement syndroom

Houdingssyndroom of ook wel “Posturaal” syndroom genoemd.

Patiënten met dit syndroom zijn gewoonlijk jong. Vaak onder de dertig en hebben een zittend beroep met onvoldoende algemene beweging.

Kenmerken:

 • De pijn is meestal lokaal, vlak langs de wervelkolom.
 • De pijn wordt veroorzaakt door mechanische vervorming van gezond weefsel, indien de wervelkolom eindstandig en langdurig statisch wordt belast. Bijvoorbeeld bij slecht in elkaar gezakt zitten of staan.
 • Geen pijn tijdens herhaald bewegen.
 • Geen bewegingsbeperking.

 

Therapie:

 • Vermijden van langdurige belasting in dezelfde houding.
 • Houdingsadvies geeft meestal snel verbetering.
 • Een ergonomische beoordeling van de werkplek kan zeer nuttig zijn.

Dysfunctiesyndroom

Deze patiënten zijn over het algemeen ouder dan dertig jaar, behalve als een trauma de oorzaak van het probleem is. Deze mensen hebben een slechte gewoontehouding, vaak al in de jeugd en hebben weinig algemene beweging. Hierdoor ontstaat geleidelijk verkorting van bepaalde structuren. De tweede oorzaak kan verkorting zijn door litteken weefsel, dat is gekomen na bijvoorbeeld een trauma.

Kenmerken:

De pijn is meestal lokaal, vlak langs de wervelkolom.

 • De pijn wordt veroorzaakt door mechanische vervorming van verkort weefsel, dat haar

elasticiteit en volledige bewegingsmogelijkheid verloren heeft.

 • Altijd op het einde van de bewegingsuitslag rekpijn, nooit gedurende de beweging
 • Bijna nooit uitstralende pijn

 

Therapie:

 • Intensieve rekoefeningen voor de verkorte en pijnlijke structuren gedurende 6-8 weken.
 • Het herstel bij dit syndroom is niet snel, omdat de pijnlijke verkorting van structuren zich in

meerdere weken, maanden of soms jaren gevormd heeft.

 

Derangement-Syndroom

Patiënten met dit syndroom zijn meestal tussen de twintig en vijfenvijftig jaar. Over het algemeen een slechte zithouding.

We gaan bij dit syndroom er vanuit, dat door kleine scheurtjes of fissurtjes in de tussenwervelschijf wat materiaal verplaatst is.  Wat de pijn geeft. Dit is dan ontstaan onder invloed van houding en beweging. Dit kan gelukkig hertellen. Er is een verstoring van het anatomische evenwicht.

Kenmerken:

 • Acute pijn, binnen een paar uur tot ongeveer twee dagen. Geen duidelijke oorzaak
 • De pijn zit lokaal langs de wervelkolom en kan uitstralen naar een been of arm in de vorm van pijn, doofheid of prikkelingen.
 • Vaak constante pijn. Stekend van karakter.
 • De klachten kunnen ontstaan, verergeren of verminderen, of verdwijnen als gevolg van het uitvoeren van bepaalde bewegingen of aannemen van bepaalde posities.
 • Bij dit syndroom hoort het centralisatie fenomeen
 • Vaak forse bewegingsbeperking waarbij stand verandering kan optreden (dwangstand)

 

Therapie:

 • Oefeningen c.q. houdingen die de pijn centraliseert en dan laat verdwijnen.
 • De pijn kan snel verbeteren door herhaald bewegen in meestal tegenovergestelde richting.
 • Vermijden van die houdingen die tot pijntoename of verplaatsing van pijn richting been of arm leiden.

 

McKenzie therapie

McKenzie geeft de patiënt zijn eigen verantwoordelijkheid en stimuleert hem ook bij een eventueel recidief (terugkeer van de klachten) eerst zelf aan de slag te gaan. Dit leidt tot een vermindering van recidieven.

Veel voorkomende oorzaken van lage rugpijn zijn, slecht zitten en veelvuldig buigen in het dagelijks leven waardoor er een verlies in het strekken optreed. Daardoor is de therapie vaak gericht op het strekken van de rug.

De beweging die de klachten verminderd, is de voorkeursbeweging, veelal dus in de richting van de strekking van de rug (hol maken).

Houdingen en activiteiten met een ronde rug m.n. zitten moeten vermeden worden omdat dan vaak de klachten weer toenemen.

Eerste hulp oefeningen bij acute lage rugpijn die erger wordt bij zitten en buigen:

 1. Op de buik liggen en als het lukt op de ellebogen steunen
 2. Opdrukoefeningen met volledige ontspanning van de rug en bil spieren.

Eerste hulp oefeningen bij acute nekpijn:

 1. Houd het hoofd rechtop, strek je nek uit, het kruintje richting het plafond, blijf recht uit kijken
 2. Vermijd snelle hoofdbewegingen voornamelijk het draaien
 3. Voorkom vooroverbuiging van hoofd en nek, door met de rug ook recht op te blijven. Goed recht op zitten.

Als tijdens het oefenen de pijn blijft toenemen of als er pijn ontstaat in het onderbeen en/of onderarm stop dan met oefenen en maak een afspraak bij Fysio Heiloo.

Ook als er (ondanks het oefenen) geen verbetering van uw klachten optreedt, is het verstandig om door een professional op het houdings- en bewegingsapparaat naar uw klachten te laten kijken.

Bij ons in de praktijk is Sandra Jonckbloedt een gediplomeerde en geregistreerde McKenzie therapeut. Sandra heeft jarenlange ervaring met het McKenzie-concept en heeft diverse vervolgstudies op dit gebied gevolgd.  

Relevante websites: www.McKenzie.nl

Dry Needling

Dry Needling is een behandelmethode waarbij de fysiotherapeut een klein naaldje gebruikt om spieren te behandelen. De aanleiding om Dry Needling toe te passen is vaak omdat er een triggerpoint (overgevoelig punt) of een spierverharding aanwezig is. Het kleine naaldje wordt in de huid geprikt en wordt daarna een aantal maal rustig heen en weer bewogen. Het aanprikken doet geen pijn. Het rustig heen en weer bewegen kan soms een raar gevoel geven.  Lees verder

In overleg met de patiënt wordt deze techniek een aantal keer herhaald. Het doel van de techniek is om ervoor te zorgen dat de triggerpoint ‘overgevoelig punt’ of een spierverharding minder wordt of verdwijnt. Dit kan resulteren in een vermindering van pijn, verbetering van beweeglijkheid en een verminderde beperking om kracht te leveren met de aangedane spier.

Annabel Deckers en Daan Liefting zijn bij Fysio Heiloo Dry Needling therapeuten. Sandra Jonckbloedt is een Dry Needling therapeut specifiek gespecialiseerd in hoofd- en nekklachten.

Medical Taping Concept

Het tegenwoordig veelvuldig toegepaste ‘Medical Taping Concept’ is een vrij recente therapiemethode binnen de fysiotherapie. Het oorspronkelijke idee werd ontwikkeld in Japan en verder ontwikkeld in Europa. De tapemethode is ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit herstelbevorderend werkt bij lichamelijke klachten.

Lees verder

De elastische, (huid) gekleurde tape wordt op de huid aangebracht om de functionaliteit van het weefsel te ondersteunen. Qua elasticiteit en structuur komt de tape overeen met de menselijke huid Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid.

Door de liftende werking van de tape ontstaat direct meer ruimte in het gebied onder de huid, waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. De onmiddellijke drukvermindering zorgt er voor dat de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt vervolgens af, waardoor de ervaren pijn onmiddellijk vermindert.

Door gebruik te maken van verschillende tape technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden. Er is nauwelijks kans op huidirritatie, omdat de tape is voorzien van een acryl hechtlaag, ventilerend is en geen medicatie bevat. Dit betekent dat de tape langere tijd achter elkaar gedragen kan worden en zelfs nat mag worden. Er is zo een 24-uur per dag behandeling mogelijk, waardoor het herstel na weefseltrauma veel sneller kan verlopen.

In tegenstelling tot conventionele tapemethoden, die de functionaliteit regelmatig beperken, is het principe van het ‘Medical Taping Concept’: activeren in plaats van fixeren !!

De elastische tape geeft een betere sturing van bewegingen (maakt een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk) , geeft pijnvermindering, verdrijft vocht bij zwelling, geeft een verbetering van de circulatie (doorbloeding) en geeft een prettig  ondersteunend gevoel bij bewegen. Ondersteuning van de gewrichtsfunctie. Verbetering van de spierfunctie. Segmentale beïnvloeding

De tape bevordert het herstel bij blessures en aandoeningen van bijvoorbeeld de nek, schouder, knie en achillespees. Verminderde pijn bij bewegen geeft grote voordelen voor de sporter en niet-sporter.

Het lichaamseigen herstel proces wordt hierdoor geactiveerd.

De elastische tape is makkelijk aan te brengen en kan ook  door uzelf worden aangebracht.

Het gebruik van de tape wordt over het algemeen met andere vormen van therapie gecombineerd.

Het toepassingsgebied mag dus breed genoemd worden en is een uitstekende aanvulling en ondersteuning bij de behandeling van diverse lichamelijke klachten en lymfoedeem.

Chronische aandoeningen

Een chronische aandoening gaat nooit meer over. Sterker nog, over het algemeen wordt het dagelijks functioneren niet beter, maar juist slechter. In Nederland wordt, afhankelijk van de aandoening, een termijn van het aanhouden van de klacht van langer dan drie maanden gehanteerd, maar bij bepaalde aandoeningen wordt een termijn van zes weken al als chronisch geclassificeerd. Dit hoeft overigens niet persé iets te zeggen over de intensiteit van de klacht. De klacht hoeft ook niet continu aanwezig te zijn maar kan ook zo nu en dan de kop op steken.

Lees verder

Een fysiotherapeut die een specialisatie heeft in chronische ziekten helpt u om uw algemeen fysiek functioneren zo optimaal mogelijk te houden. U leert op deze wijze met uw aandoening te leven en eruit te halen wat erin zit. Tijdens de behandeling zal u met uw fysiotherapeut een aantal kernproblemen uit uw dagelijks leven aanwijzen waar u moeite mee heeft. Aan de hand van deze probleemactiviteiten wordt een behandelplan opgesteld en uw voortgang geëvalueerd. Middels een actieve aanpak proberen we u naar uw doelen te begeleiden.

Veel mensen hebben gewrichtsproblemen die hen gaan beperken in dagelijkse activiteiten. Diverse aandoeningen kunnen hiervan de oorzaak zijn:

 • Artrose in één of meerdere gewrichten
 • Osteoporose
 • Gewrichtsprothesen
 • Complexe botbreuken
 • Diverse vormen van reuma of aanverwante auto-immuunziekten
 • Cardiovasculaire ziekten (na een hartinfarct bijvoorbeeld)
 • Diabetes
 • Obesitas
 • CVA (Cerebro Vasculair Accident; een hersenbloeding of een herseninfarct)

Door het langzaam opbouwen van de belastbaarheid van uw gewrichten wordt ernaar gestreefd uw (sport)activiteiten weer op te pakken, het zij op een aangepast niveau. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt fysiotherapie bij bv. knie-artrose effectief te zijn, waarbij met name het activiteitenniveau van het individu toeneemt. En ook bij de meeste andere chronische klachten kan een fysiotherapeut van Fysio Heiloo u ondersteunen in het bereiken van uw doelen.

Triggerpoint Therapie

Triggerpoints zijn overgevoelige punten in de spieren. Deze kunnen als lokale pijn maar ook als uitstralingspijn waargenomen worden. Vaak treffen we deze punten aan in een overbelaste spier.

De behandeling bestaat uit manuele druk of dry needling op deze pijnpunten in combinatie met het rekken van deze spier. Door druk en rek ontstaat er een ontspanningsreactie waardoor de spier zich optimaal kan herstellen. Deze triggerpoint behandeling is niet geheel pijnvrij, de druk op de triggerpoint kan scherp aanvoelen.

Lees verder

Deze behandeling  wordt vaak gecombineerd met andere vormen van therapie voor een optimaal resultaat.

Mobilisatie van het zenuwstelsel

In de laatste jaren heeft men in de manipulatieve therapie zijn horizon verbreed en het richtgebied uitgebreid met “beweging van pijngevoelige structuren binnen het wervelkanaal”.

Bij Fysio Heiloo wordt aandacht besteed aan dit soort afwijkingen in spanning en/of mechanica van neuraal weefsel naast het mobiliseren van gewrichten en spieren, om te streven naar meer duurzame resultaten.

Lees verder

Zogenoemde ‘zenuwrektests’ zijn niet echt nieuw. David Butler beschreef in 1990 als één van de eersten de mogelijkheid om zenuwweefsel passief te mobiliseren. Zodoende zijn deze tests hun oorspronkelijke doel, van zuiver diagnostische betekenis, voorbijgegaan. In de loop der jaren hebben onder andere Michael Shacklock en Michel Coppieters baanbrekend werk verricht op het gebied van neurodynamica en neurale behandelmethodes.

Het zenuwstelsel als één orgaan

Het bezien van het zenuwstelsel als één orgaan benadrukt de continuïteit ervan en geeft aan, dat een verstoring in een deel van het systeem implicaties kan hebben voor het geheel. Hoewel het zenuwstelsel hoofdzakelijk wordt bezien in zijn impulsgeleidende functie ( bijvoorbeeld om een spier aan te spannen), moet het ook in staat zijn zich aan te passen aan lichaamsbewegingen. Zonder verstoring van de impulsgeleiding past het zenuwstelsel zich aan aan ontelbare bewegingscombinaties, -uitslagen en -snelheden van het lichaam.

Tevens is het belangrijk de nauwe relatie te benadrukken tussen zenuwen van een arm of been met de andere arm of been.

‘Zenuwrektests’ en in het algemeen gesproken alle lichaamsbewegingen, veroorzaken niet alleen een toename van de spanning binnen de zenuw, maar bewegen tevens de zenuw ten opzichte van de omliggende weefsels.

Onderzoek en behandeling

Bart Moleman en Daan Liefting zijn Professional Master in de manuele therapie. Fysio Heiloo maakt gebruik van de methode ‘neurale mobilisatie’ of ‘mobilisatie van het zenuwstelsel’ als een aanvullende kijk op bepaalde pijnpatronen.

Neurodynamica is een specialisatie die zich richt op de behandeling van stoornissen in zenuwweefsel. Naast gewrichten, spieren en pezen, dienen ook de zenuwen mee te bewegen bij lichaamsbewegingen.

In het onderzoek wordt het zenuwstelsel op zijn rekbaarheid beoordeeld door middel van verschillende testen en belasting, zowel voor het been als voor de arm. Tevens wordt door de fysiotherapeut gekeken naar de subjectieve reacties van de patiënt.

Bij verschillende chronische of recidiverende klachten van het bewegingsapparaat lijkt het zenuwstelsel een rol te spelen zoals bij:

 • RSI (repetitive strain injury) of KANS ( Klachten van Arm, Nek en Schouder):

klachten ontstaan door herhaalde bewegingen
• Carpaal-tunnelsyndroom:

klachten ontstaan bij inklemming van een zenuw in het polsgewricht
• Whiplashtrauma:

nekklachten, vaak naar aanleiding van een (auto)ongeval
• Schouderklachten met uitstralingsbeelden:

klachten ontstaan door irritatie van de zenuwen in de schoudergordel

Wanneer therapieën niet werkzaam zijn, kan de methode volgens Butler met een behandeling gericht op het zenuwstelsel in vele gevallen uitkomst bieden.

Een behandeling wordt in eerste instantie binnen de pijngrens gegeven, aangezien zenuwweefsel zeer gevoelig is voor rek en beweging. Afhankelijk van de reactie kan de fysiotherapeut beslissen intensiever te mobiliseren.

Overigens moet wel gesteld worden dat een klacht waarbij alleen het zenuwstelsel betrokken is, zelden voorkomt!