072 - 533 9355

Ja, maar deze zorg wordt vooralsnog op afstand uitgevoerd: telefonisch of met videobellen.

Fysio Heiloo volgt de richtlijnen van het RIVM.

Face-to-face behandelingen zijn tot en met 19 mei verboden voor zover deze niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kan worden uitgeoefend.

Uitzondering hierbij geldt voor de fysiotherapeutische behandeling als daar een individuele medische indicatie voor bestaat, dus alleen noodzakelijke zorg in overleg met patiënt, huisarts en deskundige beoordeling van uw fysiotherapeut. Fysio Heiloo leeft de hygiënevereisten na en heeft beschikking over diverse hygiënemiddelen. Momenteel bereiden wij ons voor en treffen wij voorbereidingen om straks weer veilige en goede zorg te kunnen verlenen.

Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30 uur -17.30 uur. Mochten wij niet in de gelegenheid zijn de telefoon op te nemen, dan kunt u een voicemail bericht inspreken. Ook kunt u het contactformulier invullen op onze website.

Team Fysio Heiloo 072-5339355

Share This