072 - 533 9355

 

 

 

Fysio Heiloo is vanaf januari 2021 aangesloten bij het Schoudernetwerk Noord Holland Noord (SNNHN) regio Alkmaar. Bart Moleman, praktijkeigenaar en fysio-manueeltherapeut van Fysio Heiloo is toegetreden tot de Schouder Werkgroep Alkmaar. De praktijken die tot het Schoudernetwerk behoren voldoen aan specifieke criteria, waardoor de fysiotherapeutische zorg geoptimaliseerd wordt voor patiënten met schouder- en nekklachten.

Waarom een schoudernetwerk?

Kennis en kunde binnen de fysiotherapie neemt toe. Van oorsprong was de fysiotherapeut een generalist van het houdings- en bewegingsapparaat. Echter de hoeveelheid kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed uit te voeren nemen zodanig toe dat het welhaast ondoenlijk is dit voor alle aandoeningen bij te houden. Om die reden is er een ontwikkeling gaande waarbij fysiotherapeuten zich steeds meer gaan specialiseren.

Schoudernetwerk Noord-Holland-Noord draagt bij aan het ontwikkelen van de fysiotherapeut als schouderspecialist. Ze stimuleert het verbeteren van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen en ze versterkt de positionering van fysiotherapie in de ketenzorg. In het Schoudernetwerk zoeken fysiotherapeuten vakinhoudelijk afstemming met elkaar en treden in contact met andere professionals in de ‘schouder’ zorg, zoals orthopedisch chirurgen en huisartsen.

Diverse aangesloten netwerken Fysio Heiloo

Fysio Heiloo is al geruime tijd aangesloten bij diverse netwerken, zoals het Orthopedie Netwerk, Artrose Netwerk, Rug Netwerk en Chronisch ZorgNet/ ClaudicatioNet, waardoor de kwaliteit van de totale zorg voor de patiënt gewaarborgd wordt. Fysio Heiloo werkt nauw samen met huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en klinieken in de regio.

link naar website Schoudernetwerk Noord Holland Noord

Share This