072 - 533 9355

22-03 Update Coronavirus. De afgelopen week heeft het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie veel vragen gekregen over het wel of niet doorgaan met het leveren van fysiotherapeutische zorg?

Op basis van adviezen en informatie van het RIVM op dit moment, zijn er afgelopen week richtlijnen opgesteld voor het blijven leveren van verantwoorde en veilige fysiotherapeutische zorg. Fysio Heiloo houdt zich aan deze richtlijnen, waarbij veiligheid voor patiënt en fysiotherapeut leidend is.

In het advies van het RIVM wordt aangegeven dat het afstand houden van 1,5 meter, met name betrekking heeft op de situatie in de openbare (sociale) ruimte, waarbij het onbekend is, of andere aanwezigen besmet zijn of niet.

 De richtlijnen die Fysio Heiloo hanteert op basis van de adviezen van het RIVM onderscheiden wij in:

  1. Nieuwe patiënten.

Wilt u een nieuwe afspraak maken? Doe dit alleen telefonisch, kom niet naar de praktijk.

Fysio Heiloo screent telefonisch op basis van informatie van het RIVM.

Indien u tot de kwetsbare groep mensen behoord, als gedefinieerd door RIVM, zal uitstel van 1-op-1 behandeling plaatsvinden.

Heeft u verschijnselen als verkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (+tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn branderige ogen, moeheid, je ziek voelen, diarree. In al déze gevallen zal 1-op-1 behandeling worden uitgesteld.

Alleen patiënten die niet tot de kwetsbare groep mensen behoren én géén van bovengenoemde verschijnselen hebben kunnen 1-op-1 behandeld worden door Fysio Heiloo. Op advies van het RIVM zullen wij screenen en de behandeling als het kan toepassen via Beeldbellen. Hierbij kunnen wij met u uw klachten bespreken, adviezen, tips en bruikbare oefeningen geven en de voortgang doornemen.

Fysio Heiloo heeft vanaf nu de mogelijkheid tot Beeldbellen via een beveiligde verbinding. Indien dit voor u van toepassing is, dan zal de fysiotherapeut dit met u bespreken en de afspraak inplannen. U ontvangt dan op de betreffende tijd een mail met daarin een link en een toegangscode.

  1. Patiënten die al in behandeling zijn.

Bent u reeds bij de fysiotherapeut onder behandeling, m.a.w. zit u in een behandeltraject?

Op advies van het RIVM verzoeken wij nadrukkelijk bij verschijnselen als (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (=tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen, diarree; NIET naar de praktijk te komen en telefonisch contact op te nemen met uw fysiotherapeut.

Indien u tot de kwetsbare groep mensen behoort zal de fysiotherapeut telefonisch contact met u opnemen om de behandeling uit te stellen, of te behandelen via beeldbellen. Als dit niet mogelijk is, dan zullen wij een telefonisch consult met u inplannen.

Indien u niet tot de kwetsbare groep mensen behoort en géén van bovengenoemde verschijnselen heeft, kunt u behandeld worden volgens de richtlijnen van het RIVM. Volgt u in de praktijk alle instructies op van de fysiotherapeuten.  

Fysio Heiloo werkt met mondkapjes in de behandelruimtes en heeft alle benodigde hygiënemaatregelen getroffen.

Alle Post Therapeutische Trainingsgroepen zijn vervallen tot 6 april.

Heeft u vragen over bovenstaande, neemt u dan telefonisch contact op met uw fysiotherapeut. Als wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, kunt u de voicemail inspreken of ons benaderen via het contactformulier op de website.

Team Fysio Heiloo

 

Share This